Başkanın Mesajı

İşverenin faaliyet ve yaşamlarına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak geliştirmek için "Bağımsız" bir SENDİKA kurulur...Eğer bu gereksinimler gerektiği gibi karşılanamıyorsa, aleni şekilde ihtiyaç hasıl olmuşsa, bir tane daha kurulur...


EPGİS (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) olarak yolculuğumuz, gönüllülük ve taşın altına elini sokma esası ve ana prensibiyle 14 Şubat 2017 tarihinde, tam da sevgililer gününde, başladı. Başlarken de yola çıkış düsturunu, “Hak üzerine kurulu, üyelerinin ve sektörün sesi olma” olarak belirledi.


Sendikamız, bu ana ilke üzerinde çok kısa sürede çok büyük işler başardı ve bugüne kadar yapılmayan, hatta yapılmaya teşebbüs bile edilmeyen girişimsizlik ve mücadelesizlikten dolayı, doğal olarak, bazı işlev ve fonksiyonları üstlenmiş oldu. Bunlardan birisi, motivasyonu ve sektöre inancını, daha da kötüsü toplum gözündeki yerle yeksan olmuş statüsünü kaybetmiş bayilerin sadece güçlü değil, çok güçlü bir teşkilatlanma ile bir araya getirilmesi, doğru bir şekilde yönlendirilmesi, hedeflendirilmesi, kaybolmuş olan onur ve motivasyonu tekrar en üst seviyelere getirmesi bulunuyor. Bu görevi yerine getirirken, yasa koyucular tarafından sektörü ilgilendiren yasaların ve kamu politikalarının belirlenmesi ve hazırlanması aşamasında, yine sektörün en güçlü ve faal sesi olarak prosese dahil olmak ve üyelerinin ihtiyaç ve ortak çıkarları doğrultusunda, hak üzere mücadele vermek, doğal fonksiyonlarından bir başkası haline gelmiştir. Bir üçüncüsü ise, üyelerinin, meslek içi eğitimleri olarak tanımlanabilecek, toplantılar, eğitimler, konferanslar, yayın faaliyetleri gibi konular da işlev ve fonksiyonlarımız arasında olmazsa olmaz yerini almaktadır. İşin en can alıcı tarafı da tüm bu faaliyetlerin yürütülmesinde, üyesi üzerine cüzzi resmi aidat dışında ek bir yük, ek bir masraf çıkarmıyor olmamız, sadece hizmet amacı ve aşkıyla tamamen ücretsiz olarak bu faydaları sunabiliyor olmamızdır. 


Çok değerli meslektaşlarım,

Sektörde devasa sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunlarla mücadele ederken, akılcılıktan, bilimden ve görgüden ödün vermeyeceğiz. Önceliklerimizi belirleyerek, teker teker sorunlarımızın üstesinden el birliği ile geleceğiz. 
“Artık Yeter” diyerek start alınan bu emek mücadelesinde, ana hedef, emeğimizi, yıllarımızı verdiğimiz bu uğraşının, bir meslek olarak kabul edilmesi, tanımının tekrar yapılması ve oluşumumuzun nihai olarak bir “ODA” haline gelmesi olacaktır.  Ne yazık ki, mevcut ve meri durumda yaptığımız iş bir meslek olarak kabul edilmemektedir. Yine mevcut ve meri yasalarımıza göre tanımlanmış olan iştigal alanımız ne yazık ki çağın, bilimin ve teknolojinin gerisinde kalmış durumdadır. Artık istasyonlarımızı sadece akaryakıt istasyonu olarak tanımlamak en hafif ifade ile yetersizdir. Gelişen teknolojiler ile hayatımıza giren LNG, CNG, Elektrik gibi alternatif ürünlerle, sektörün adı bile akaryakıt sektöründen “ENERJİ SEKTÖRÜ” ’ne dönerken, istasyonlarımızın sadece akaryakıt istasyonu olarak anılması ve ilgili mevzuatın bu ön kabulle yapılması kabul edilebilir bir şey değildir. 


Bu sektörün ve içinde bulunan tüm paydaşların, artık vizyon sahibi, olayları geniş perspektiften görebilen ve tartabilen insanlara ihtiyacı vardır. Sadece ucundan, göstermelik bir şekilde değil, tam ortasından tüm gücümüzle tuttuğumuz bu sorun yumağını, sizlerin destekleri ile yavaş yavaş çözerken, kimseyle tartışmayacağız, kavga etmeyeceğiz, akıl dışı isteklerle üyelerimizin o çok değerli zamanlarını çalmayacağız. Ancak, kem niyetlerle, bu yolda başarısızlığımızı dört gözle bekleyenlere, istedikleri fırsatı vermeyecek, bir taraftan bu onurlu ve vakur duruşumuzu sebatla korurken diğer taraftan da hak yolundaki mücadelemize hukuk yolu ile yılmadan, çekinmeden, şiddetle devam edeceğiz.

Biliyor ve inanıyoruz ki, hukuksal mücadele asla ve asla kavga değildir.
Bahsettiğimiz ana hedefe giden yolda, kararlı bir şekilde ilerleyecek, geri adım atmayacak, o ana hedefe giden ara hedefleri birer birer Allah’ın izniyle fethedecek ancak bu fetihlerle gururlanmayacak, yolumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu kutlu yolda, siz değerli meslektaşlarımızın o çok değerli destekleri, belirleyici olacaktır.
Büyük bir inanç ve azimle çıktığımız bu yolda, Allah yolumuzu da bahtımızı da açık eylesin, yar ve yardımcımız olsun.

 

Fesih Aktaş
Başkan