Öz Malı Tankeri Olmayan İstasyonlara TMGD Muafiyeti getirildi / 14/06/2018

Öz Malı Tankeri Olmayan İstasyonlara  TMGD Muafiyeti getirildi

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE, 11/06/2019 TARİHLİ VE 44011 SAYILI BAKANLIK MAKAM OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

 

Sendikamızın 28 Mayıs tarihinde 5 yıllık TMFB süresi dolan üyelerimizin belgelerinin değişimi için acele etmemeleri zira ilgili kurumca yeni düzenleme yapıldığı duyurulmuş idi.

Yaklaşık 1.5 yıllık yoğun emek ve çalışma ile ilgili kurum olan TMKT ile yapılan istişareler neticesinde belirttiğimiz düzenleme yapılmıştır. En başta Bu düzenlemeyi onaylayan Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Müsteşarımız olmak üzere TMKT Genel Müdürü sn Cem Murat Yıldırım ile Daire Başkanı sn Bülent Özçelik bey ve ekibine şükranlarımzı sunuyoruz.

 

 

Bu düzenlemeye göre öz malı tankeri olmayanların TMFB belgesinde TMGDK firmasınca verilecek belge ile ilgili tanımlamasının değişimini gercekleştirerek TMGD bulundurma muafiyetten faydalanacaklardır.

 

 

Buna göre, daha önceden alınmış ve sorumluluk değişikliği yapılacak olan ve geçerlilik tarihi bitmesi nedeniyle yenilemesi yapılması gerekli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerinin düzenlenmesi için esaslar belirlendi.

 

İlgili yönergenin, Ek-3 TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ İÇİN DÜZENLENEN RAPOR içerisinde, Açıklamalar kısmı madde 4'te belirtildiği üzere:

 

4- İşletmeye gelen tehlikeli maddelerin boşaltma işlemlerinin kimin tarafından

yapıldığının (Örneğin, boşaltma işlemi bir sözleşmeye bağlı olarak taşımacı

tarafından yapılıyorsa, boşaltan taşımacı olup, taşımacının boşaltan olarak TMFB

sahibi olması zorunludur) belirtilmesi,

konusu eklenmiştir. Buna göre, TMFB'de sadece 'ALICI' konumunda olanların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırma zorunluluğu, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ'in 2nci Maddesinin 'a' fıkrasında bulunan:

 

a) “Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,”

tanımında 'ALICI' taraf bulunmamasından ve ADR konvansiyonu açısından da konu sabit olduğundan ortadan kalkmıştır.


20/03/2024

YILLIK FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

devamı
20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

devamı
13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

devamı