EPDK LPG'de niteliği itibari ile düzeltme imkanı olan fiiller listesini yayınladı / 25/03/2019

EPDK LPG'de niteliği itibari ile düzeltme imkanı olan fiiller listesini yayınladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 tarihli toplantısında alınan 8487-6 nolu kararı ile ; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Kanunu’nun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca Kurul tarafından ekli listede yer alan fiillerin, niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
 
 
5307 sayılı Kanun’un 17 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Uyarınca Belirlenen Niteliği İtibarıyla Düzeltme İmkanı Olan Fiiller Listesi.
 
 
1- İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması.
 
2- LPG dolumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerden  en az birinin LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olduğu halde söz konusu sertifika sahibi olmayan başka bir çalışanın dolum/ikmal yapması.
 
3- İlgili mevzuatlarda belirtilen sigorta yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.
 
4- İstasyonda ve istasyonda bulunan ilan panosunda bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosuna, bayilik sahibinin adı veya ünvanına yer verilmemesi.
 
5- İlan panosunda otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi.
 
6- Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde ancak bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla belirlenen tavan fiyatının altında fiyatla akaryakıt satışı yapılması.
7- Sözleşme bitim tarihinden itibaren bir ay içinde eski dağıtıcıya ait belirtilerin kaldırılmaması.
 
8- Promosyon yasağının ihlal edilmesi.
 
9- Otogaz istasyonlarında LPG tüpü satışı yapılması.
 
10- Sözleşme yapmadan kullanıcıya dökme LPG ikmali yapılması.
 
11- Kendi tescilli marka ve amblemini taşımayan sözleşmeli bayilerine LPG ikmali yapılması.
 
12- Otogaz istasyonlarına LPG ikmalinin kendi mülkiyeti veya tasarrufu altındaki tescilli markasını, ünvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapılmaması.
 
13-Numune kabı bulundurulmaması.
 
14-Lisanslı tesisin Kurul izni olmaksızın kullandırılması.
 
15-Lisans sahiplerinin yükümlülükleri kapsamında Kuruma yapılacak bildirimlerin süresi içinde yapılmaması.
 
16-Yazılı olarak istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi.
 
17-Tüketici şikâyetinin cevapsız bırakılması .
 
18*- Lisans kapsamındaki tesis kapasiteleri ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen tank kapasitelerinin farklı olması.
 
 
* Otuz (30) günlük ihtar süresi içerisinde yetkili makamlara aykırılığın giderilmesi için başvurulmuş olması ancak süre bitiminde yetkili makamca henüz işlemin sonuçlandırılmamış olması halinde mühürleme işlemi yapılmaz.


20/03/2024

YILLIK FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

devamı
20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

devamı
13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

devamı