EPDK 8845 Sayılı Kararı İle İlgili Gelen Soruların Bir Kısmına Dair de Bilgilendirme Yayınladı. / 20/11/2019

EPDK 8845 Sayılı Kararı İle İlgili Gelen Soruların Bir Kısmına Dair de Bilgilendirme Yayınladı.

Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Tüketicilere Yönelik Promosyonlara İlişkin 26/09/2019 tarihli ve 8845 sayılı Kurul Kararına (Karar) İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrası “Dağıtıcılar, bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerini, promosyon kampanyasının maliyetine ilişkin belgelerle birlikte şeffaf, açık bir şekilde bilgilendireceklerdir. Ancak bayilerin kampanyaya katılımı ihtiyarîdir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, bu Karar dâhilinde düzenlenebilecek promosyonlarda bayilerin promosyonlara katılım konusunda hiçbir şekilde zorlanmaması esastır. Aşağıda yer alan hususlar genel değerlendirmeleri kapsamakta olup somut olaylar içeriğindeki farklılıklardan dolayı detaylı değerlendirmeler gerektirebilir. 
• Finansal promosyonların kapsamı nelerdir?
Akaryakıt veya LPG otogaz satışı sonrası derhal veya daha sonra kullanılmak üzere tüketiciye sunulan finansal fayda olarak tanımlanan finansal promosyonlara, dağıtıcı lisansı sahiplerinin sadakat kart, puan kart ve benzer isimlerle düzenlediği kampanyalar ile bankaların üye işyeri anlaşmaları kapsamında yapılan kampanyalar dahildir.
• Akaryakıt ve LPG otogaz alımına bağlı olarak karşılığı akaryakıt ve LPG otogaz olan piyango veya çekiliş düzenlenebilir mi? 
Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız olarak karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlerin düzenlenmesi ilgili diğer mevzuata uyulması koşuluyla serbesttir. Akaryakıt alımına bağlı olarak karşılığı akaryakıt veya LPG otogaz olan piyango ve çekilişler finansal promosyon kapsamında değerlendirilmekte olup Kararın ilgili hükümleri kapsamına tabi olacaktır.
• Lisans sahipleri dışındakiler promosyon olarak akaryakıt veya LPG otogaz verebilir mi? 
Üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen ve karşılığı akaryakıt veya LPG otogaz olan kampanyaların, bu Kararda belirtilen koşulları sağlaması koşuluyla, düzenlemesi serbesttir.
• Akaryakıt veya LPG otogaz alımında her iki ürün birbirine alternatif olarak veya birlikte verilebilir mi?
Akaryakıt veya LPG alımına bağlı promosyonlarda her iki ürünün birbirine alternatif olarak veya birlikte verilmesinde herhangi bir engel yoktur.
• Dağıtıcılarca gerçekleştirilen Sadakat Kart vb. uygulamalara yönelik olarak altyapı, haberleşme, bakım, entegrasyon, reklam vb. maliyetler bayiye yansıtılabilir mi?
Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, söz konusu maliyetler de promosyon faaliyetlerinin bir parçası olduğundan, yukarıda sayılan iş ve işlemlerden kaynaklı maliyetlerin bayilere yansıtılmaması gerekmektedir.
• Dağıtıcının veya bayinin yapılan anlaşmalarla üçüncü taraflara sağladığı indirimler promosyon kapsamına dahil midir? Bu amaçla sağlanan teknik alt yapı veya ekipmanın maliyeti bayiden alınabilir mi?
Yapılan yazılı anlaşmalar kapsamında standart müşteri grubu dışında kalan taşıma kooperatifleri, seyahat firmaları, taksiciler gibi taraflara yapılan indirimler, promosyon kapsamına girmediğinden bu Kararla konuya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.
 
• Finansal promosyonlar kapsamında bayi ve dağıtıcı ortak kampanya düzenlenebilir mi? Bankalar dahil olmak üzere üçüncü taraflarca düzenlenen, dağıtıcının ve bayinin katıldığı finansal promosyon kapsamındaki kampanyaların maliyetlerine bayinin katılımı mümkün müdür?
Dağıtıcı ve bayilerinin ortak düzenleyeceği finansal promosyonlarda, dağıtıcının söz konusu kampanyayı düzenleyen tarafında olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu kampanyadan kaynaklı maliyetlerin bayilere yansıtılmasının Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık oluşturacağı değerlendirilmektedir. Benzer şekilde söz konusu promosyonun düzenleyicisi olarak üçüncü bir tarafın daha bulunması da bu durumu değiştirmeyecek olup bu durumda da, kampanyadan kaynaklı maliyetlerin bayilere yansıtılmaması gerektiği değerlendirilmektedir.
• Finansal promosyonlarda, bayilerden maliyetin yansıtılmasına ilişkin muvafakat alınsa bile Karara aykırı davranılmış olunur mu?
İlgili Kurul Kararı kapsamında finansal promosyonlara ilişkin herhangi bir maliyet bayilere yansıtılamayacaktır. Bayilerin muvafakat vermesi durumunda dahi dağıtıcılarca tek taraflı olarak düzenlenen finansal promosyonlara ilişkin maliyetlere bayilerin katılımı uygun görülmemektedir. Aksi yöndeki sözleşmeler Kurul Kararının emredici hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.


20/03/2024

YILLIK FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

devamı
20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

devamı
13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

devamı