Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / 28/12/2021

Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Daha önce düzenlendiği gibi, ölçü aletinin tip onayının olduğu ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmeyecek ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilecek.

Ancak su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ile sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinden 1 Ocak 2022 tarihinden önce servis/il müdürlüğü tarafından muayenesi yapılarak damgalananların periyodik ve stok muayenelerinde bu kapsamda işlem yapılmayacak.

Ölçü Aleti Üzerinde Muayene için Gerekli Olan Asgari Bilgiler Yer Alacak

Ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya ölçü aleti üzerinde muayene için gerekli olan asgari bilgilerin olması durumunda muayene yapılacak. Bu bilgilerin eksik olması halinde, muayeneler bir önceki muayene raporunda bulunan bilgilere istinaden yapılacak. Ölçü aleti üzerinde muayene için gerekli bilgilerden eksik olanlar, servisle koordine edilerek kullanıcı tarafından sonraki muayeneye kadar mevcut etiketin yanına ilave edilecek.

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında idari ve cezai işlem uygulanacak.

Muayene Ücreti Başvurudan Önce Yatırılacak

Daha önce olduğu gibi, servis tarafından yapılan muayene işlemlerine ilişkin ücretler kullanıcı tarafından servise ödenecek. Muayene ücreti başvurudan önce yatırılacak. Muayene ücretinin yatırılmaması durumunda müracaat geçersiz sayılacak.

Halihazırda kullanımda olan su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve CNG ölçme sistemlerinde damga ile muhafaza altına alınan parçaların değişiminde tip onayında öngörülen parçalar kullanılacak. Bu parçaların teknolojinin ilerlemesi veya eski parçaların üretimden kalkması nedeniyle eşdeğer yedek parçalarla zorunlu olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, ölçü aletinin metrolojik açıdan orijinal özelliklerini, kullanım amacını veya tasarımını değiştirmemek kaydıyla, parça değişimleri yapılacak.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği Kapsamında Alınan Tip Onaylarında Yer Alan Parçalar Kullanılacak

Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının piyasa faaliyetlerinin devam etmesi durumunda, yalnızca üreticisinin/ithalatçısının Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında almış olduğu tip onaylarında yer alan parçalar kullanılacak. Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının kapanması veya ölçü aletlerine ilişkin piyasa faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, benzer ölçü aletlerine ilişkin diğer imalatçıların/ithalatçıların Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında almış oldukları tip onaylarında yer alan parçalar kullanılacak. Tamir ve ayar servisleri, geçici damga ile damgalanacak olanlara ilişkin düzenlenecek tutanakta, kullanılan yeni parçaların Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında hangi tip onayında kullanıldığı belirtilecek.

Değişimi Yapılan Parçalar Servis Tarafından Kontrol Edilecek

Tamir ve ayar sonrası yapılacak ilk muayenelerde yalnızca değişimi yapılan parçalar servis tarafından kontrol edilecek ve uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılacak. Yapılan değişimin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenecek, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere ölçü aleti kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilecek. Bu durum muayene raporunda belirtilecek. Buna uygun olarak yapılan işlemler ölçü aletinin tip onayını etkileyecek değişiklik olarak değerlendirilmeyecek.

Eksiklik veya Uygunsuzluk Olması Halinde İl Müdürlüğüne Bildirilecek

Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ölçü aletlerinden; tip onayı belgesinin geçerlilik süresi devam edenler hariç olmak üzere, tip onayında belirtilen damga planlarında yer alan damganın ölçü aletine müdahaleyi engellemediğinin tespit edilmesi, yapılan parça değişimlerinin uygun görülmesi, tip onayı ve damga planlarını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamaması gibi hallerde ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirecek ve muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalayacak.

Damga planına ek olarak uygulanan damga yerleri varsa bu noktaları da içerecek şekilde damga planı hazırlanacak ve yayımlanacak. Bundan sonra bu ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis tarafından yayımlanan damga planlarına göre yapılacak ve buna göre hazırlanan damga planlarını servis Bakanlığa bildirecek.

Servis, tamir ayar sonrası ilk muayenesini yaptığı ölçü aletinde, tamir ve ayar servisinin ilgili ölçü aletine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemlerinde bir eksiklik veya uygunsuzluk olması halinde durumu il müdürlüğüne bildirecek.

15 Kasım 2022 Sonrası Başvuranların İlk Muayeneleri 45 Gün İçinde Yapılacak

Servis, 15 Kasım 2021 ile 15 Kasım 2022 tarihleri arasında almış olduğu su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve CNG ölçme sistemlerinin tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayenelerini, 2022 yılı içinde yapacak.

15 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılacak başvurularda servis, muayene başvurusu alınan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yıl Kasım ayı sonuna kadar, ilk muayenelerini ise 45 gün içerisinde yapacak.


20/03/2024

YILLIK FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

devamı
20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

devamı
13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

devamı