BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI / 13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bugünkü Resmî Gazetede yayımlanan “Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile benzin buharının geri kazanımına yönelik bir sistem kurulması zorunluluğu ertelendi.
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE TANKERLERDEN TANKLARA BOŞALTIMDA OLUŞACAK BENZİN BUHARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KURULMASI ÖNGÖRÜLEN SİSTEMİN UYGULAMA TARİHİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ.

  • Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükârda 1.1.2029 tarihine kadar.
  • Yıllık çıktı miktarının 500 m3’ün üzerinde olduğu yerleşim yerinde bulunan akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükârda 1.1.2030 tarihine kadar.
  • Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükârda 1.1.2032 tarihine kadar.

POMPA TABANCALARINDAN ARAÇLARA İKMALDE OLUŞACAK BENZİN BUHARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KURULMASI ÖNGÖRÜLEN SİSTEMİN UYGULAMA TARİHİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ:

  •  Ürün çıktı miktarı 3000 m3/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her halükârda 1.1.2032 tarihine kadar.

Yönetmeliği göre, mevcut karayolu tankerlerinde ise dönüşümün 1.1.2030 tarihine kadar yapılması gerekiyor.


20/03/2024

YILLIK FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

devamı
20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

devamı
13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

devamı