ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR / 20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Çevre mevzuatı gereği tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticilerinin atık beyan formunu her yıl bir önceki yılın bildirimini içerecek şekilde en geç mart ayı sonuna kadar bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.

Beyan formlarının doldurulması için hazırlanan web tabanlı programa https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris adresinden ulaşılabilinmektedir. 

Entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Atık Yönetim Uygulaması (TABS bileşeni) her yıl Ocak- Mart ayları arasında atık üreticilerinin beyan girişine açılmakta ve 31 Mart itibarıyla beyan girişine kapatılmaktadır.

Üyelerimizin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kaydolmaları gerekmektedir. Üyelerimiz, e-devlet şifresi ile https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris adresinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan beyan formlarını (TABS) doldurup onaylayarak çıktı alabileceklerdir.


20/03/2024

YILLIK FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

devamı
20/03/2024

ATIK BEYANININ 31 MART'A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

devamı
13/02/2024

BAKANLIK, BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN SÜRE UZATIMI YAPTI

devamı