AKARYAKITTA KDV İNSİN, ÖTV ARTIRILSIN / 01/08/2017

Otogaz ve dökme LPG arasındaki vergi farkının azaltılmasıyla vergi kaçağı aşağı çekildi.

AKARYAKITTA KDV İNSİN, ÖTV ARTIRILSIN

Akaryakıttaki kaçağın azaltılması için de benzeri bir adım atılmasını isteyen EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, motorin ve benzinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e çekilip ÖTV’nin arttırılmasını önerdi.
Mehmet KARA
Otogaz ve dökme gazda ÖTV eşitlenirken, her iki üründe yüzde 18 olan KDV tüplü gazda 10 puanlık düşüşle yüzde 8’e çekildi. Böylece iki ürün arasındaki vergi farkı litre başına 37 kuruştan 17 kuruşa indi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bodrum’da düzenlediği basın toplantısında, LPG sektöründeki vergi farkının ortadan kaldırılması taleplerini ve gerekçelerini içeren raporu tanıttı. Ancak raporun tanıtılacağı gün Resmi Gazete’de konuyla ilgili iki düzenleme yayınlandı. LPG’de vergi kaçağını önlemeyi amaçlayan Bakanlar Kurulu kararlarına göre dökmegaz-otogaz vergi farkı azaltıldı.
Dökmegaz ve tüplü LPG ile otogaz LPG’nin ÖTV miktarları ton başına 1778 TL’de eşitlendi. Bu sayede ÖTV farkından kaynaklanan gelir kaybı önlenmiş oldu. Ancak tüplü ve dökme gazdaki KDV oranı yüzde 18’den 8’e çekilirken, otogaz LPG’de yüzde 18 olarak sabit tutuldu.
Kaçak için kapı yine aralık
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, gündeme getirdikleri vergi oranı farkı nedeniyle LPG’de yaşanan vergi kaybının önlenmesine yönelik bir adım atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Aktaş, “Bakanlar Kurulu ton başına KDV dahil 670.24 TL olan vergi farkını 303.78 TL’ye, yani bir başka ifadeyle litre başına 37 kuruştan 17 kuruşa indirmiş oldu. Böylece aynı ürünün iki formu arasındaki ÖTV farkı kaynaklı vergi kaçağı zemini ortadan kalkmış oldu. Ancak KDV’deki vergi oranı farklılaştırması, ÖTV kararı sayesinde tümüyle kapanmış olan kaçak kapısını, yeniden ve ciddiye alınması gereken miktarda aralamış oldu. Yani vergi kaçırmaya niyetli olanlar için sadece kaçırabilecekleri miktar aşağı çekilmiş oldu” dedi.
Maliyet altı satanların fiyatı arttı Aktaş, LPG’deki vergi farkının azalmasıyla, maliyet altı satış yapan istasyonlarda otogaz fiyatlarının azalış kadar arttırıldığını, bu durumun, vergi farkının yol açtığı vergi geliri kaybının net göstergesi olduğunu vurguladı. Aktaş, kaybın ortadan kalkması için tüplü ve dökme gazdaki vergilerin eşitlenmesi gerektiğini, bu sağlandığında devletin elde edeceği kazanç ile bütçe açığının yarıya yakınının kapatılabileceğini söyledi.
Benzinde KDV düşsün ÖTV artsın
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, LPG türleri arasındaki vergi farkının tamamen kaldırılmasına yönelik önerilerinin akaryakıt sektörü için de geçerli olduğunu kaydetti.
Aktaş şöyle konuştu: “Akaryakıtta maliyet altı fiyattan satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda çok net çözüm önerilerimiz var. Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e çekilmesini, buna karşılık 17 puanlık bu farkın ÖTV’ye ilave edilmesini öneriyoruz. Böylece tek bir irsaliyeyle birden fazla fatura satışının önüne geçilecek, bu sayede devlet aynı vergiyi bu kez hiç sorunsuz şekilde ve daha erken tahsil edecek. Burada nihai tüketicinin herhangi bir kaybı yok ama devlet ciddi vergi kaybından kurtulacak. Böylece akaryakıtta kayıt dışı ticareti önlemede önemli yol kat etmiş olacaktır. Ayrıca akaryakıt istasyonlarındaki satış verileri, önce dağıtıcı firmalara, oradan da EPDK’ya ulaştırılıyor. Bu veriler de direkt hem EPDK’ya hem de Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmeli.”
Deodorant gazı ithalatına dikkat!
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, devletin aldığı karara rağmen kaçak LPG satışı yoluyla devlete gitmesi gereken vergiyi kendi kasasına atmak isteyenlerin boş durmayacağını dile getirdi. Aktaş şöyle dedi: “Son Bakanlar Kurulu kararlarıyla 17 kuruşa çekilen dökmeotogaz vergi farkının, yeniden 37 kuruşa çıkarılması için ürünlere aerosol gazı ilave etme yoluna gidebilirler. Hem sektörün hem de devletin ilgili kurumlarının bu konuda uyanık olmaları gerekiyor. Aerosol gazı normalde kozmetik sanayiinde, özellikle deodorantlarda itici gaz olarak kullanılıyor. Türkiye’nin aerosol gazı kullanım miktarı belli. Bu ürünün ithalat, satış ve ticareti verileri yakından izlenmeli.”
Tüm vergiler eşitlensin
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş dökmegaz ile LPG arasındaki vergi farkının yol açtığı vergi kaçağının ortadan kalkması için çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
■ LPG’nin çeşitli türleri arasındaki tüm vergi oranları eşitlensin.
■ Dağıtıcı firma kurma şartları mutlaka ağırlaştırılmalı. BDDK banka kurmaya nasıl izin veriyorsa, o şekilde ince elenip sık dokunsun. Kurulacak firmalardan kat’i ve süresiz 5 milyon dolarlık teminat mektubu alınması ve bunun iade edilmemesi. Şirket zora düşerse de olası cezaları mahsup edip kalan tutarı devlet ilgiliye geri ödesin.
■ Dağıtıcılar arası LPG ticaretine kısmen engel konulsun. Yani bir dağıtıcı firma, rafineriden ya da ithalatçı dağıtıcıdan tedarik ettiği malı sadece kendi bayilerine verebilsin.
■ LPG tankerlerinin bayi depolarına transfer edilmesini güvenceye alacak bir otomasyon sistemi zorunlu hale getirilmeli. 684 adet LPG istasyonunda ne olup bittiğinden devletin haberi yok.
■ EPDK raporlarında dağıtıcılar arası toptan LPG ticareti kapsamında LPG’yi satanların yanı sıra alım yapanların da gösterilmesi gerekiyor.
■ Devlet, her biri lisans kapsamında faaliyet gösteren LPG satıcılarının uzun süreli zararına satışına göz yummamalı. Devletin ve şirketlerin referans kabul ettiği Tüpraş rafineri çıkış fiyatından ya da bunun altında fiyata satış yapanlar gözetim altında tutmalı.

dunya.com


EPGİS'ten EPDK'ya kâr marjlarının yükseltilmesi talebi: Dayanacak gücümüz kalmadı./Karar.com
20/12/2021

EPGİS'ten EPDK'ya kâr marjlarının yükseltilmesi talebi:...

devamı
Son dakika: EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması!
20/12/2021

Son dakika: EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "B...

devamı
EPGİS: Dayanacak gücümüz kalmadı./ DünyaGazetesi
20/12/2021

EPGİS: Dayanacak gücümüz kalmadı./ DünyaGazetesi...

devamı