Zorunlu Petrol Stok Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru / 00/00/0000

Zorunlu Petrol Stok Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Ulusal Petrol Stok Komisyonunun (Komisyon) 28/12/2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Kararı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında;

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin zorunlu petrol stoklarını,
 

31/12/2018 - 31/01/2019 tarihleri arasında asgari 10 gün,
01/02/2019 - 30/04/2019 tarihleri arasında asgari 15 gün,
01/05/2019 - 30/06/2019 tarihleri arasında asgari 17 gün,
01/07/2019 tarihinden itibaren asgari 20 gün,
 

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin ise zorunlu petrol stoklarını, en geç 01/02/2019 tarihinde asgari 15 gün
olarak tutmasına ve Kararın alındığı tarih itibarı ile yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Zorunlu petrol stok yükümlüsü lisans sahiplerinin, 2019 yılı için tutacakları zorunlu stok miktarını Komisyonun 28/12/2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Kararı kapsamında stoklarında bulundurması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna ve ilgili taraflara duyurulur.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı