VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı... / 12/03/2021

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinden yapılan duyuruda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının talepleri değerlendirilerek Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolma sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Buna göre:

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.


16/09/2021

EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret

devamı
02/09/2021

GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayımladı...

devamı
08/06/2021

Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı.

devamı