VERBİS ile ilgili önemli bilgilendirme / 16/12/2019

VERBİS ile ilgili önemli bilgilendirme

Değerli üyelerimiz;
50 ve fazlası çalışanı olan ve/veya yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL den çok olan üyelerimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine bir defaya mahsusu kaydolmaları gerekmektedir.

VERBİS’E KİMLER KAYIT OLMALI?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 16. Maddesi;  “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 31 Aralık 2019 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ise 31 Mart 2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekiyor”  demektedir.

Üyelerimiz VERBİS’e ücretsiz olarak www.kvkk.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden kayıt olabilirler. Sisteme bir defa kayıt olmanız yeterlidir. Daha sonra kayıtlı bilgilerinizde değişiklik olduğunda 7 gün içerisinde bilgi yenilemesi yapmanız gerekmektedir. Bu işlemler  yapılmadığı takdirde 20 bin TL’den 1 Milyon TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşmanız imkan dahilindedir.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı