Üyelerimize önemli duyuru / 11/02/2019

Üyelerimize önemli duyuru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca,  çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Ocak ayıdan itibaren poşetler ücretli olarak verilmeye başlanmıştır.
İstasyonlarımızda 15 mikron’un üzerinde olan naylon poşetlerin 25 kuruş/adet olarak satılması zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında;
“İşletmeler mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisinin (KDV) beyannamesini de vermek zorundadır. Bu kapsamda  Ocak ayı boyunca sattıkları ürünlerin yanında 25 kuruşa verdikleri poşetlerin satışı karşılığında  KDV beyannamesi vereceklerdir. Şirketler beyannamelerini mal teslim işlemlerinin yapıldığı aydan sonraki takip eden ayın en geç 24’üne kadar yani Ocak ayında başlayan uygulamanın beyannamesini izleyen Şubat ayının 24’ü akşamına kadar vergi dairelerine vermek zorundadır” hükmü gereğince işlem yapmanız gerekmektedir.
Bu tarihin uzatılması ile ilgili TURMOB tarafından çalışma yapıldığı ve henüz sonuçlanmadığı bilgisi de mevcut olmakla birlikte kanuni sıkıntı yaşanmaması adına Mali Müşaviriniz ile koordine halinde olunması menfaatiniz icabıdır.
Not: 15 Mikron’un altındaki şeffaf poşetler ücrete ve beyana tabii değildir.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı