TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) KONUSUNDA DUYURU! / 28/05/2019

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) KONUSUNDA DUYURU!

Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mevzuatı gereğince Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) alma zorunluluğu 2014 tarihinde başlamış idi.

5 yıllık geçerliliği olan faaliyet belgelerinin süreleri bu yıl içinde alınan tarihe bağlı olarak sona erecektir. 

Lakin, İlgili kurumun hazırlamış olduğu ve kısa süre sonra yayınlayacağı yeni yönergede bir takım tanımlama değişiklikleri olacağından üyelerimizin belgelerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri, sürelerinin bitiminden 1 hafta önceye kadar beklemeleri, yeni tanımlamalar nedeniyle çift işlem yapmalarının önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir.

Bu konuda Sendikamızdan gelecek uyarı ve bilgilendirmeleri takip ediniz.

EPGİS


16/09/2021

EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret

devamı
02/09/2021

GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayımladı...

devamı
08/06/2021

Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı.

devamı