TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) KONUSUNDA DUYURU! / 28/05/2019

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) KONUSUNDA DUYURU!

Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mevzuatı gereğince Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) alma zorunluluğu 2014 tarihinde başlamış idi.

5 yıllık geçerliliği olan faaliyet belgelerinin süreleri bu yıl içinde alınan tarihe bağlı olarak sona erecektir. 

Lakin, İlgili kurumun hazırlamış olduğu ve kısa süre sonra yayınlayacağı yeni yönergede bir takım tanımlama değişiklikleri olacağından üyelerimizin belgelerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri, sürelerinin bitiminden 1 hafta önceye kadar beklemeleri, yeni tanımlamalar nedeniyle çift işlem yapmalarının önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir.

Bu konuda Sendikamızdan gelecek uyarı ve bilgilendirmeleri takip ediniz.

EPGİS


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı