SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK / 26/06/2020

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

 


Yönetmelik değişikliğine göre, ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya üzerinde bulunması gereken bilgilerin eksik olması durumunda, muayeneler ürün üzerinde veya bir önceki muayene raporunda bulunan bilgilere istinaden yapılacak. Ürün etiketi bir sonraki muayeneye kadar servisle koordine edilerek mevzuatına uygun hale getirilecek. Ancak etiketin bir sonraki muayenede uygun hale getirilmediği durumda muayeneye devam edilmeyecek ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilecek.

Değişiklik uyarınca, servis, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar için 2020 yılında alınan başvurulara ilişkin muayeneler 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacak.
 

Yönetmelik değişikliğine göre periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer alacak. Periyodik muayene süresi,  tarih olarak değil yıl olarak izlenecek ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılacak. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınacak.


Yönetmelik değişikliği uyarınca servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ancak damga planını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamayan veya 19/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde tip onayı ve damga planları temin edilemeyen ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirecek. Muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletleri dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde servis tarafından damgalanacak ve buna göre hazırlanan damga planları servis tarafından Bakanlığa bildirilecek.


Değişiklik ile, servis tarafından 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek muayenelerde; 1/1/2020 tarihinden önce tip onaylı olarak piyasaya arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinin tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, ölçü aletinin muayenesi yapılarak damgalanacak. 

Söz konusu ölçü aleti kullanıcısı tarafından 6 aylık süre içerisinde tip onayına uygun hale getirilecek. Verilen bu süreden sonra servis tarafından yapılacak muayenelerde uygun hale getirilmediği tespit edilen ölçü aletleri, bu durum muayene raporunda belirtilerek kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenecek, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilecek. 

Değişikliğe göre, faaliyeti sona eren üretici veya ithalatçı tarafından 1.1.2020 tarihinden önce piyasaya tip onaylı olarak arz edilen ölçü aletlerinde tip onayını etkileyecek bir değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde muayene ve damgalama servis uygun görüldüğünde yapılacak sonraki yıllarda yapılacak muayene ve damgalamalar servis tarafından düzenlenen en son muayene raporuna göre yapılacak.

Yönetmelik değişikliğinin ilgili maddesi şöyle: “Yönetmelik değişikliğine göre, 2021 yılı sonuna kadar servis tarafından yapılacak muayenelerde; kapanmış veya piyasada faaliyetleri sona ermiş ancak ölçü aleti ile ilgili haklar ve yükümlülükleri başka bir firmaya devredilmemiş imalatçılar/ithalatçılar tarafından 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya tip onaylı olarak arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinde tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan değişiklikler servis tarafından kontrol edilecek ve uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılacak. Damga planına ek olarak uygulanan damga yerleri varsa bunlar da damgalanarak muayene raporunda belirtilecek. Bundan sonra bu fıkra kapsamında muayenesi gerçekleştirilen ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis tarafından düzenlenen en son muayene raporuna göre yapılacak. Yapılan değişikliklerin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aleti kullanıcısı tarafından 6 aylık süre içerisinde uygunsuzlukların giderilmesi koşuluyla ölçü aletinin muayenesi yapılır. Verilen bu süreden sonra servis tarafından yapılacak muayenelerde uygun hale getirilmediği tespit edilen ölçü aletleri, bu durum muayene raporunda belirtilerek kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak muayenelerde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler uygulanmaz.”


31/03/2023

İstasyonlarda Buhar Geri Kazanım Geçiş Tablosu

devamı
24/03/2023

Halk Bank, EPGİS Üyelerine Pos Komisyon Oranlarını Yeniledi.

devamı
20/02/2023

GİB, OHAL Bölgesine Dair Sirküler Yayınladı.

devamı