RES’EN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE LİSANS TADİLLERİNDEN HARÇ DURUMU / 00/00/0000

RES’EN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE LİSANS TADİLLERİNDEN HARÇ DURUMU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 3242/3 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı”, 3242/4 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı”nda yaptığı değişiklikler ile “Lisans İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Kurul Kararı” 15.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisans tadili veya lisans süre uzatımı için başvuru yapmak isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz etmek suretiyle EPDK’ye başvuracak. Lisans süre uzatımı başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”, lisans tadil başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde, “Lisans Tadili Başvuru Formu” belgeler arasına eklenecek.

Bayilerin elektronik ortamdaki lisans süre uzatımı ve lisans tadil başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcıları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.
Yazılı olarak yapılan süre uzatımı başvurularında “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans süre uzatımı başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınacak. Elektronik olarak yapılan lisans süre uzatımı başvurularında, sisteme girilen bilgilerle sisteme yüklenen herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sisteme yüklenen belge esas alınacak.

Yazılı olarak yapılan lisans tadil başvurularında, aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınacak. Elektronik olarak yapılan lisans tadil başvurularında sisteme girilen bilgilerle sisteme yüklenen herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sisteme yüklenen belge esas alınacak.

RES’EN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE GSM’DE DEĞİŞİKLİK OLSA DAHİ LİSANS TADİLLERİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK
Aynı lisansa ilişkin olarak, tek talep ile birden fazla tadil yapılması için başvuruda bulunulması halinde, tek lisans tadili bedeli alınacak. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgilerinde değişiklik olsa dahi lisans tadil bedeli alınmayacak.

EPDK’NIN KAYITLARINA AKTARILAN VE DEĞİŞMEYEN BELGELER SÜRE UZATIMI BAŞVURUSUNDA YENİDEN İSTENMEYECEK
Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından beyan edilen belgeler süre uzatımı başvurusu için yeniden istenmeyecek.

ELEKTRONİK BAŞVURULAR 1 OCAK 2019’DAN İTİBAREN YAPILABİLECEK
Lisans İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Kurul Kararına göre bayilik lisansı, lisans tadili ve süre uzatımı başvuruları yazılı olarak 31 Mart 2019’a kadar, elektronik başvurular ise 1 Ocak 2019’dan itibaren yapılabilecek.
Bayilik lisansı sona erdirme yazılı başvurularında son tarih belirtilmezken, elektronik başvuru 1 Ocak 2019 itibarıyla yapılabilecek.

Dağıtıcı, depolama, ihrakiye teslim, iletim, işleme, madeni yağ, rafinerici, serbest kullanıcı ve taşımaya ilişkin lisans, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sona erdirme başvurularında yazılı yöntemle son başvuru tarihi belirtilmezken, elektronik yöntemle başvuru alınmayacak.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurunun yazılı olarak yapılması durumunda başvuru evrakı sahibine iade edilecek.

BAŞVURALARIN DAĞITICILARCA YAPILMASI İÇİN BAYİLERİN DAĞITICILARA YETKİ BELGESİ VERMESİ GEREKİYOR
Bayilik lisansı sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe, bayilik lisansı sahibinin elektronik ortamda yapılacak lisans işlemleri, dağıtıcısı veya dağıtıcı tadili ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme yaptığı dağıtıcı tarafından gerçekleştirilebilecek. Dağıtıcı lisansı sahipleri bu konuda yapılacak işlemlerle ilgili olarak bayilerini bilgilendirmek ve yönlendirmekle yükümlü olacak.

Dağıtıcısının kendi adına elektronik ortamda başvuru yapabilmesi için bayilik lisansı sahibinin gerekli yetki belgesini düzenleyerek dağıtıcısına sunması gerekiyor. Söz konusu yetki belgesinde dağıtıcısının Kurum nezdinde bayi adına yapabileceği işlemlerin açıkça belirtilmiş olması gerekiyor.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı