PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI / 28/07/2020

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
EPDK’nın hazırladığı Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yayınlanan yönetmeliğe göre;
İSTASYONSUZ BAYİLİK KATEGORİSİ KALDIRILDI 

Yapılan değişikliğe göre, bayilik lisansları sadece istasyonlu bayi kategorisine verilecek. Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda ise her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılacak.


DAĞITICI TADİLİ BAŞVURULARI 30 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK 

Bayilik lisansları, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde sona erdirilecek.

Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 15 gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans sona erdirilecek.

POMPADAN 6 AYDAN UZUN SÜRELİ SATIŞ YAPILAMAMASI DURUMUNDA LİSANS SONA ERECEK 

Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç 6 aydan uzun süreli pompadan satış yapılmaması halinde lisans sona erdirilecek.

BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE EPDK YA 60 GÜN İÇERİSİNDE BİLGİ VERİLECEK 

Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumda veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç 60 gün, bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise 30 gün içerisinde lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep edecek.

Kanunun 7. Maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşuluyla ÖTV’siz akaryakıt satışları, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılabilecek.

FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI TADİL KOŞULU İLE SATIŞA DEVAM EDEBİLECEK 

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve dağıtıcı tadili yapılmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilecek.

SÖZLEŞMELERİN İPTALİ DURUMUNDA EPDK YA 15 GÜN İÇERİSİNDE BİLGİ VERİLECEK 

Bayilik sözleşmelerinin dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı İPTAL ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde ihbarname 15 gün içerisinde, bayi tarafından dağıtıcıya gönderilen noter onaylı tek taraflı İPTAL ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili ihbarname ile birlikte Kuruma bildirilecek.

 Protokolün karşılıklı rıza  ile sona erdirilmesi halinde ise protokol tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iptal protokolü ile birlikte Kuruma bildirilecek. Diğer sona erme hallerinde ise sona erme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, sona erme tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve varsa sona ermeye ilişkin belgelerle birlikte Kuruma bildirilecek.

BAYİLİK TEŞKİLATI KURMA 

Yapılan değişikliğe göre bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın, 30 gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilecek.

Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için duracak. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bayilik teşkilatı kurma şartı açısından dağıtıcı yeni lisans alınmış gibi kabul edilecek.

ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE ŞARTI ERTELENDİ 

Yapılan değişiklikle daha önce ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi 01.07.2020 tarihine kadar sağlama şartı 01.01.2021 tarihine ertelendi. 1.1.2020 tarihinden önce lisans alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 1.2.2021 tarihine kadar Kuruma iletecekler.

Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, rafinerici lisansı başvurularında aranan 150.000.000 olan asgari ödenmiş sermaye miktarı 75.000.000 TL olarak değiştirildi.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

31/03/2023

İstasyonlarda Buhar Geri Kazanım Geçiş Tablosu

devamı
24/03/2023

Halk Bank, EPGİS Üyelerine Pos Komisyon Oranlarını Yeniledi.

devamı
20/02/2023

GİB, OHAL Bölgesine Dair Sirküler Yayınladı.

devamı