LPG PİYASASINDA TADİL SÜRESİNİ GEÇİREN BAYİLERİN DURUMU / 00/00/0000

LPG PİYASASINDA TADİL SÜRESİNİ GEÇİREN BAYİLERİN DURUMU

SÜREYİ GEÇİRENLER TADİL BAŞVURULARINDA  TAM LİSANS ALMA BEDELİ ÖDEYECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik 15 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişikliğe göre, unvan, adres veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini süresinden sonra yerine getiren veya süresinde yerine getirmediği belirlenen LPG otogaz bayilik lisansı, LPG taşıma lisansı, LPG tüpü imalatı lisansı ve LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı sahipleri, LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen sürelerden daha sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, lisans tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan “lisans alma bedeli kadar” ödeyerek tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Adres (ada, pafta ve parsel bilgileri dahil) değişikliği nedeniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile adres tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında süresinden sonra yerine getiren veya süresinde yerine getirmediği tespit edilen LPG dağıtıcı lisansı sahipleri ve LPG depolama lisansı yönetmelikte belirtilen sürelerden daha sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, lisans tadil bedelini tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin “5 katını” ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Söz konusu bu değişikle, 29 Aralık 2016 tarihli ve 6815-5 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmış oldu.


16/09/2021

EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret

devamı
02/09/2021

GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayımladı...

devamı
08/06/2021

Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı.

devamı