LPG Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapıldı / 12/01/2022

LPG Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapıldı

LPG Piyasası Kanunu’nda Petrol Piyasası Kanunu ile benzer şekilde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanların lisans almalarını önleyecek düzenleme yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlanan ve içinde LPG Piyasası Kanunu’nun da yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, lisans sahibinin tüzel kişi olması halinde söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek. Bu kişiler ayrıca, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi de olamayacaklar.

LPG Piyasası Kanunu’nda ayrıca  "depolama" tanımının kapsamı da genişletilerek rafinerilerin de tesisleri dışındaki LPG depolama hizmetinden kendi ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabilmelerine olanak sağlandı.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı