KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI / 23/06/2020

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu değişiklik uyarınca;
- Taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de, taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda olacaklar.
- Yönetmeliğin 45. Maddesine Ek Hüküm başlığı altında“24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğine göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.” hükmü eklendi. 
- Değişiklik ile yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 1 ile, “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.” hükmü eklendi.


30/06/2020

E İRSALİYE'YE GEÇİŞ KLAVUZU

devamı
30/06/2020

Halkbank ile Sendikamız Arasında Özel kredi Kartı Oranı Anlaşması

devamı
26/06/2020

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

devamı