İstasyonunda Elektrikli Şarj Ünitesi Bulunanlara Duyuru / 11/06/2020

İstasyonunda Elektrikli Şarj Ünitesi Bulunanlara Duyuru

9 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca elektrikli şarj istasyonları hakkında bir dizi düzenleme yapılmıştır. 
 
Söz konusu değişiklik ile; “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-2 Gayrisıhhi Müesseseler Listesi Enerji Sanayii” başlıklı alt bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
İşbu yönetmelik düzenlemesi ile elektrikli şarj istasyonları;  
 
- Alışveriş merkezlerinin otoparkları da dâhil olmak üzere tüm otoparklarda, 
 
- Akaryakıt istasyonlarında 
 
- İdarece uygun görülecek diğer yerlerde kurulabilecektir.  
 
- Ayrıca bu amaçla kullanılmak üzere yapılacak imar planlarında da özel olarak ayrılmış yerlerde de elektrikli şarj istasyonları kurulabilecektir.  
 
- Elektrikli şarj istasyonları, üzerinde kurulu olduğu işyerinin ana faaliyeti esas alınarak düzenlenen ruhsata, tali faaliyet olarak kaydedilecektir. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına işletilecek işbu faaliyetin, 3 ay içinde işletilmesi zorunludur. 
 
Elektrikli şarj istasyonu faaliyetinde bulunacak işletmelerin, işbu faaliyeti 9 Eylül 2020 tarihine kadar ruhsatlarına tali faaliyet olarak işletmeleri gerekmektedir.


30/06/2020

E İRSALİYE'YE GEÇİŞ KLAVUZU

devamı
30/06/2020

Halkbank ile Sendikamız Arasında Özel kredi Kartı Oranı Anlaşması

devamı
26/06/2020

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

devamı