İstasyonunda Elektrikli Şarj Ünitesi Bulunanlara Duyuru / 11/06/2020

İstasyonunda Elektrikli Şarj Ünitesi Bulunanlara Duyuru

9 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca elektrikli şarj istasyonları hakkında bir dizi düzenleme yapılmıştır. 
 
Söz konusu değişiklik ile; “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-2 Gayrisıhhi Müesseseler Listesi Enerji Sanayii” başlıklı alt bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
İşbu yönetmelik düzenlemesi ile elektrikli şarj istasyonları;  
 
- Alışveriş merkezlerinin otoparkları da dâhil olmak üzere tüm otoparklarda, 
 
- Akaryakıt istasyonlarında 
 
- İdarece uygun görülecek diğer yerlerde kurulabilecektir.  
 
- Ayrıca bu amaçla kullanılmak üzere yapılacak imar planlarında da özel olarak ayrılmış yerlerde de elektrikli şarj istasyonları kurulabilecektir.  
 
- Elektrikli şarj istasyonları, üzerinde kurulu olduğu işyerinin ana faaliyeti esas alınarak düzenlenen ruhsata, tali faaliyet olarak kaydedilecektir. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına işletilecek işbu faaliyetin, 3 ay içinde işletilmesi zorunludur. 
 
Elektrikli şarj istasyonu faaliyetinde bulunacak işletmelerin, işbu faaliyeti 9 Eylül 2020 tarihine kadar ruhsatlarına tali faaliyet olarak işletmeleri gerekmektedir.


16/09/2021

EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret

devamı
02/09/2021

GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayımladı...

devamı
08/06/2021

Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı.

devamı