İstasyonunda Elektrikli Şarj Ünitesi Bulunanlara Duyuru / 11/06/2020

İstasyonunda Elektrikli Şarj Ünitesi Bulunanlara Duyuru

9 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca elektrikli şarj istasyonları hakkında bir dizi düzenleme yapılmıştır. 
 
Söz konusu değişiklik ile; “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-2 Gayrisıhhi Müesseseler Listesi Enerji Sanayii” başlıklı alt bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
İşbu yönetmelik düzenlemesi ile elektrikli şarj istasyonları;  
 
- Alışveriş merkezlerinin otoparkları da dâhil olmak üzere tüm otoparklarda, 
 
- Akaryakıt istasyonlarında 
 
- İdarece uygun görülecek diğer yerlerde kurulabilecektir.  
 
- Ayrıca bu amaçla kullanılmak üzere yapılacak imar planlarında da özel olarak ayrılmış yerlerde de elektrikli şarj istasyonları kurulabilecektir.  
 
- Elektrikli şarj istasyonları, üzerinde kurulu olduğu işyerinin ana faaliyeti esas alınarak düzenlenen ruhsata, tali faaliyet olarak kaydedilecektir. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına işletilecek işbu faaliyetin, 3 ay içinde işletilmesi zorunludur. 
 
Elektrikli şarj istasyonu faaliyetinde bulunacak işletmelerin, işbu faaliyeti 9 Eylül 2020 tarihine kadar ruhsatlarına tali faaliyet olarak işletmeleri gerekmektedir.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı