Hatalı akaryakıt dolumunun önüne geçmek için plaka ve ürün bilgisini saklamakta uygulanan sistemlerde artık tüketicilerden izin alınmasına gerek kalmadı. / 11/12/2019

Hatalı akaryakıt dolumunun önüne geçmek için plaka ve ürün bilgisini saklamakta uygulanan sistemlerde artık tüketicilerden izin alınmasına gerek kalmadı.

Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda araçlara sehven yapılan hatalı dolumların önüne geçmek için araç plakası ve ürün bilgisinin eşleştirilip saklanarak otomasyon sisteminde bulundurulması için gereken izinlerin günlük araç sayılarının çokluğu ile tek tek izin alınamayacağından ya da izin alınmasının teknik olarak imkansızlığı dolayısı ile konunun çözümü hakkında sendikamızın KVKK ile kurduğu iletişim ile sonuca varıldı.
Buna göre;
Kurumun sendikamıza verdiği izin doğrultusunda artık  6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasının ( f ) bendine göre veri sorumlusunun  tüketicilere ait plaka ve ürün tipi bilgilerinin kullanmasının “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında olduğu.
Bu itibarla şirketin erişilebilir ve görünür bir şekilde aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve başka amaçla kullanmamak kaydıyla ilgili kişilerin  ( Kişisel verisi işlenen gerçek kişi tüketicilerin ) açık rızası aranmaksızın bahse konu sistemi kullanmasında 6698 sayılı Kanun yönünden hukuken bir engel bulunmadığına” karar verilmiştir.
İlgili karar sendikamız genel merkezinde bulunmaktadır. Bu izin yazısına  ihtiyaç duyanların sendikamız ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı