EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret / 16/09/2021

EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret

Fesih Aktaş başkanlığındaki EPGİS heyeti, Ankara’da Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Vergi Usul Kanunu 531 sayılı Genel Tebliğinin sektöre olan ilk etkileri hakkında geniş görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayiliklerin ilk kurulumunda istenilecek olan milyonluk teminat konusu ile hala işe devam edenlerin Mayıs ayı sonuna kadar vermeleri gereken cirolarının % 1 i kadar banka teminat mektubunun verilmesinin bayiler açısından zorlukları, bankaların bu süresiz ve kâti mektubunun verilmesinde çıkardıkları zorluklar, tüm bayilerin aynı kategoriye alınıp aynı oranda teminatlandırılmasının yarattığı tedirginlikler tüm detayları ile görüşüldü.

Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar, halihazırda işe devam edenlerden alınacak olan %1’lik teminat mektubunun, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, 193 sayılı kanunun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, “uyumlu mükelleflere” vergi indirimi uygulamasında yararlanma hakkı bulunanlara beşte bir oranında teminat verilmesi hükmünün aktif olması sağlandığını ve yine kısa zamanda yapılacak düzenleme ile 121 inci maddemin bir miktar daha mükellef lehine esnetilmesi hususunda görüş birliğine varıldığını belirtti.

GİB yetkilileri EPGİS heyetinden, 531 sayılı Tebliğin sahada yaşanan ve yaşanacak olan tüm yansımaları hakkında geniş çerçeveli soru ve sorunları en kısa sürede tekrar kuruma aktarılmasını istedi.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı