EPDK'dan Farklılaştırılmış Ürünler Hakkında Kurul Kararı / 14/10/2020

EPDK'dan Farklılaştırılmış Ürünler Hakkında Kurul Kararı

EPDK’nın Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, 10 Ekim 2020 tarih ve 21220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 25 Ağustos’ta taslak olarak görüşe açtığı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı kabul edilerek Resmi Gazete’nin 10 Ekim 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3. maddesinin birinci fıkrasının ‘a’ bendi olarak eklenen “DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt)” ibaresinin “Kuruma ‘Diğer’ olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıtı” kapsadığı belirtildi.

Aynı Kararın 6. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları şu şekilde değiştirildi:

“(2) DKA ikmali, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmez.

(3) Bayilik lisansı sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı dispenserlerin üzerinde veya yakınında farklılaştırılmış akaryakıta ilişkin Ek-2’de yer alan formata uygun ve kolayca okunabilecek boyutta bilgilendirme metnini bulundurmakla yükümlüdür.”

Söz konusu maddenin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere ise şu fıkralar eklendi:

“(5) DKA’nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunludur. Ancak, her farklılaştırılmış akaryakıtın satışının DKA olarak yapılması zorunlu değildir.

(6) DKA satışının yapılacağı akaryakıt istasyonlarında, DKA olmayan akaryakıtın satışa hazır bulundurulması gerekmektedir. DKA olmayan akaryakıtın herhangi bir sebeple geçici olarak tüketiciye sunulamaması durumunda DKA için fiyat farkı uygulanamaz.

(7) Kullanılan katkı maddesi ve katkılama oranı, Kuruma başvuru aşamasında sunulan raporlardaki ile aynı olmak zorundadır.”

Aynı Kararın 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ise şu şekilde değiştirildi:

“(2) Dağıtıcı lisansı sahipleri, 06/07/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Bayi Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı Kurul Kararı kapsamında oluşturulan istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlüdür. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt DKA olmayan ürünün fiyatı ile satılabilir.

(3) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayilerinin bu Kararda yer alan hususlara uyup uymadığını etkin bir şekilde takip eder.”

Aynı Karara şu şekilde yeni bir madde de eklenirken yeni maddenin diğerlerinden farklı olarak yayımlandığı tarihte değil, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gireceği bildirildi:

“Madde (8) – (1) Farklılaştırılmış olsun veya olmasın akaryakıtların ticari isimlendirilmesinde veya tüketiciye sunumunda “euro diesel”, “eurodiesel”, “eurodizel”, “euro dizel” vb. ibarelere yer verilmez.”


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı