EPDK, Dağıtıcılar Arası Ticarete Neşter Vurdu. / 25/02/2020

EPDK, Dağıtıcılar Arası Ticarete Neşter Vurdu.

EPDK, vergisel kaynaklı akaryakıt kaçakçılığın kaynağının dağıtıcılar arası yapılan ticaretten olduğunu anladı ve mevzuatı biraz daha sıkılaştırarak bu ticareti minimize etmeyi hedefliyor. EPDK bu amaçla aldığı  7742 Sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EPDK ilk değişiklik ile  başvuru sürecini 30 günden 60 güne çıkartıyor ve daha detaylı inceleme hakkı kazanıyor. 60 günlük inceleme döneminde dağıtıcının yaptığı temini hangi lisanslı tesisten aldığına dair bilgi isteyecek. Temini ispatlayamayanında başvurusunu ret edecek.

2. değişiklik ise daha konuyu netleştiriyor.  60 bin ton tespitinde sadece bayi ve serbest kullanıcılara yaptığı miktarı dikkate alacak. Bayilere verilen akaryakıtın tespitini de dağıtıcının beyanına göre değil, 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve esaslar hakkındaki kurul kararı kapsamında verilecek.

Ek : Dağıtıcılar Arası Ticarete İlişkin Kılavuz

EPDK, Dağıtıcılar Arası Ticarete Neşter Vurdu.

16/09/2021

EPGİS’den GİB’e Kritik Ziyaret

devamı
02/09/2021

GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayımladı...

devamı
08/06/2021

Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı.

devamı