EPDK, Dağıtıcılar Arası Ticarete Neşter Vurdu. / 25/02/2020

EPDK, Dağıtıcılar Arası Ticarete Neşter Vurdu.

EPDK, vergisel kaynaklı akaryakıt kaçakçılığın kaynağının dağıtıcılar arası yapılan ticaretten olduğunu anladı ve mevzuatı biraz daha sıkılaştırarak bu ticareti minimize etmeyi hedefliyor. EPDK bu amaçla aldığı  7742 Sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EPDK ilk değişiklik ile  başvuru sürecini 30 günden 60 güne çıkartıyor ve daha detaylı inceleme hakkı kazanıyor. 60 günlük inceleme döneminde dağıtıcının yaptığı temini hangi lisanslı tesisten aldığına dair bilgi isteyecek. Temini ispatlayamayanında başvurusunu ret edecek.

2. değişiklik ise daha konuyu netleştiriyor.  60 bin ton tespitinde sadece bayi ve serbest kullanıcılara yaptığı miktarı dikkate alacak. Bayilere verilen akaryakıtın tespitini de dağıtıcının beyanına göre değil, 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve esaslar hakkındaki kurul kararı kapsamında verilecek.

Ek : Dağıtıcılar Arası Ticarete İlişkin Kılavuz

EPDK, Dağıtıcılar Arası Ticarete Neşter Vurdu.

28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı