Buhar Geri Kazanım Sistemi İçin Erteleme Yapıldı / 25/12/2020

Buhar Geri Kazanım Sistemi İçin Erteleme Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, terminal ve akaryakıt istasyonlarında kurulması zorunlu olan Buhar Geri Kazanım (BGK) üniteleri için erteleme yapıldı.

Buna göre;

Yeni kurulan ya da kurulacak olan, İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için uygulama 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayacak.


Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m³’den fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için süre iki yıl daha uzatılarak 1/1/2023’e ertelendi.

Diğer kademelerde ise, benzin satışları yıllık 500 m³ ile 1000 m³ arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1 Ocak 2024’e, 100 m³ ile 500 m³ arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için ise 1 Ocak 2025’e kadar süre uzatımı yapıldı.

Yıllık benzin satışı 3000 m³’den büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa 1/1/2021 tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte buhar geri kazanım üniteleri kurulacak.


Mevcut Tankerler 2022’de Geçiş Yapacak

Yeni karayolu tankerleri 1 Ocak 2021 tarihinde, mevcut karayolu tankerleri ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçiş yapacaklar.

Tankerlerde Alttan Dolum Şartı Kaldırıldı

Önceki Yönetmeliğe göre tankerlerin alttan doluma uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre, benzin ve nafta taşımacılığında kullanılan ve tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası mevzuatta öngörülen tank koduna göre daha üst teknik seviyede özellikler taşıyan ve mevzuatın istediği özellikleri sağladığı yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından raporlanan kapalı dolum tankerler doluma alınacak.


3 Yılda Bir Uygunluk Onayı Alınacak

İşletmeciler buhar geri kazanım ünitesinin buhar dengeleme sistemi ile bir bütün olarak Yönetmeliğe uygunluğunu, faaliyete geçmeden önce ilk kez ve sonrasında periyodik olarak her 3 yılda bir Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa doğrulatacaklar. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarının ise, yetkilendirmeden sonra 2 yıl içinde Yönetmelikte belirtilen hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına ekletmesi gerekiyor.

Yeni tadilat yapılacak terminaller ve akaryakıt istasyonları hariç olmak üzere doğrulama başvuruları ilgili yılın 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yetkilendirilmiş kuruluşa yapılacak.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı