Bayi Marjı Dağıtıcı ile Arasında Serbestçe Belirlenecek / 01/01/2022

Bayi Marjı Dağıtıcı ile Arasında Serbestçe Belirlenecek

EPDK’nın, Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı’nda yaptığı değişiklik Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Buna göre, toplam marj, dağıtıcı tarafından her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunacak. Aynı ilde birden fazla rafineri olması durumunda en düşük fiyat esas alınacak.

Bayi Marjı Serbestçe Belirlenecek

Bayi marjı, ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı ile akaryakıt dağıtım fiyatı arasındaki farktan az olmayacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenecek.

Yapılan düzenleme ile toplam marjın en az yüzde 55’inin bayi marjı olmasını sağlayan madde kaldırıldı.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı