Akaryakıt ve LPG Piyasasında Önemli Düzenlemeler / 01/10/2019

Akaryakıt ve LPG Piyasasında Önemli Düzenlemeler

 

EPDK’nin Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına ve “Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar  İlişkin Kurul Kararları bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlandı.

TOPLAM DAĞITIM MARJININ EN AZ YÜZDE 55’İ 01.10.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN SÖZLEŞMELERDE BAYİYE VERİLECEK

EPDK kararına göre, Toplam marj (dağıtıcı ve bayi), dağıtıcı tarafından bayiye her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunacak. Aynı ile birden fazla rafineri olması durumunda en düşük fiyat esas alınacak. Toplam marjın en az yüzde 55’i bayi marjı olacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenecek.

Bayinin dağıtıcısı tarafından kendisi için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan indirim yaparak satış yapması durumunda, yapılan indirimler bayi marjından karşılanacak.

Elektronik sistemler ile yapılan satışlarda esas alınan toplam marj, indirimli satış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

AYLIK OTOMASYON BAKIM GİDERİ VE KURULUMU DA DAHİL OLMAK ÜZERE DAĞITICILARIN SORUMLULUĞUNDA OLAN MALİYETLER BAYİLERE YANSITILAMAYACAK

Ulusal stok maliyeti, ulusal marker ve dağıtıcı marker maliyeti, ithalat veya dağıtıcılar arası ticaret yoluyla temin gibi kaynaklardan alım ile rafineri çıkış fiyatları arasındaki farklılıklarından kaynaklanabilecek ilave maliyetler, farklılaştırılmış ürünlere ilişkin katkı maliyeti, harmanlama maliyeti, otomasyon kurulum ve işletim maliyeti gibi ilgili mevzuata göre, dağıtıcı sorumluluğunda olan veya bayiye teslimden önceki aşamalarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin maliyetler herhangi bir ad altında bayilere ayrıca yansıtılamayacak.

BUNDAN SONRA MALİYETLERİN PAYLAŞIMI SÖZLEŞMELERLE BELİRLENECEK

Bayilik faaliyetleri kapsamında dağıtıcıdan hizmet alınması sonucu ortaya çıkan maliyetlere (istasyon kira gideri, kıyafet gideri, nakliye gideri, tank temizliği gideri, eğitim gideri, kalibrasyon gideri, demontaj gideri vb ) hangi tarafın ne oranda katlanacağı hususu sözleşmelerle belirlenecek.

BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE AÇIKÇA YAZILMAYAN HİÇBİR MALİYET ARTIK  BAYİYE YANSITILAMAYACAK

Her hal ve durumda sözleşmelerde açık şekilde ismi zikredilmeyen, kapsamı ve maliyeti tereddütte mahal bırakmayacak şekilde tanımlanmayan hiçbir maliyet, bedel veya ücret bayilere yansıtılamayacak.

KARAR MEVCUT SÖZLEŞMELERİ KAPSAMIYOR

Yayımı tarihinde ( 01.10.2019 ) yürürlüğe giren Karar, dağıtıcı ile bayi arasında yapılacak yeni sözleşmelerde uygulanacak.


FİNANSAL PROMOSYONLARIN MALİYETİ BAYİLERE YANSITILAMAYACAK

EPDK kararına göre, lisans sahipleri üçüncü tarafların katılımı da dahil olmak üzere finansal promosyon düzenlemeye devam edebilecek. Finansal promosyon kapsamında sadece ücretsiz veya indirimli akaryakıt ve/veya otogaz LPG sunulabilecek. Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonlara ilişkin herhangi bir maliyeti bayilerine yansıtamayacak.

DAHA ÖNCE KARAR BAĞLANAN PROMOSYON YASAĞI DEVAM EDİYOR

EPDK kararına göre eskiden olduğu gibi ayni promo syon yasağı devam ediyor. Ancak akaryakıt ve LPG alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı olarak dağıtılan ve araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kağıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesi serbest olacak.

HİZMET PROMOSYONLARI SERBEST OLACAK

Akaryakıt ve/veya oto gaz istasyonlarında verilen hizmetlerin (oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi), akaryakıt ve/veya oto gaz LPG alımına bağlı olsun veya olmasın hizmet promosyonu kapsamında indirimli veya ücretsiz olarak sunulması serbest olacak. Akaryakıt ve oto gaz LPG alımına bağlı olmaksızın karşılığı nakit olmayan piyangoların ve çekilişlerin, ilgili diğer mevzuata uyulması koşuluyla düzenlenmesi serbesttir.

MEVCUT PROMOSYON SÖZLEŞMELERİ VE KAMPANYALARI 30 HAZİRAN 2020’YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar göre, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle içeriği bu karara aykırı sözleşme yapılamayacak veya kampanya düzenlenemeyecek.

Ancak mevcut promosyon kampanyaları  ve sözleşmeleri  30.06.2020 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı