2019 Yılı Ölçü ve Ölçü aletleri hakkında / 04/02/2019

2019 Yılı Ölçü ve Ölçü aletleri hakkında

Değerli Üyelerimiz,
İstasyonlarınızda kullanmakta olduğunuz Akaryakıt,  LPG, Adblue ve tankerlerinizdeki sayaçların 2017 yılı damgasını taşıyan ölçü aletlerinin muayene ve damgaları için en geç 28 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar  26/12/2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi gazete ilamı ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinden alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuz bilgilerini içerecek şekilde elektronik başvuru yapmanız zorunludur. 
Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin idari para cezası 2019 yılı için birim ölçü aleti başına 2.600 TL’dir.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı