2014 yılı ve öncesi Tankeri olan üyelerimize önemli bilgilendirme / 08/05/2019

2014 yılı ve öncesi Tankeri olan üyelerimize önemli bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Sendikamıza gönderilen 27401505-350.02-E33171 sayılı ve 29/04/2019 tarihli yazıda, 2014 ve öncesi model araçları için 31 Aralık 2019’a kadar ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması gerektiği belirtilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Sendikamıza gönderilen yazıda; trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31 Aralık 2019 tarihine kadar Bakanlık tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği bildirilerek, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan üyelerimizin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları hususunda Sendikamızca bilgilendirme yapılması talep edilmiştir. 

İlgili üyelerimizin konuya duyarlı olmaları menfaatleri icabıdır.

EPGİS

2014 yılı ve öncesi Tankeri olan üyelerimize önemli bilgilendirme

28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı